آموزشگاه علمی رحمانی

برگزاری کلاس های کنکور تقویتی

مشاوره رایگان

  • کد مقاله: 100032
  • تاریخ نشر: , 1394/09/15
  • تعداد بازدید : 949
  • نویسنده : مشاور آموزشگاه رحمانی
  • موضوع : داستانک

داستانک


داستانک

داستانک ( ویژه کنکوری ها )
کمانگیر پیر وعاقلی در مرغزاری در حال آموزش تیراندازی به دو جنگجوی جوان بود.درآن سوی مرغزار نشانه کوچکی که از درختی آویزان شده بود به چشم می خورد.جنگجوی اولی تیری را از ترکش بیرون می کشد.آن را در کمانش می گذارد و نشانه می رود.کماندارپیر از او می خواهد آنچه را می بیند شرح دهد.
می گوید:آسمان را می بینم، ابرها را، درختان را، شاخه های درختان و هد ف را .کماندار پیر می گوید:کمانت را بگذار زمین،تو آماده نیستی.
جنگجوی دومی پا پیش می گذارد.کمانگیر پیر می گوید: آنچه میبینی را شرح بده.
جنگجو می گوید:فقط هدف را میبینم.
پیرمرد فرمان میدهد:پس تیرت را بینداز،تیر بر نشان می نشیند.
پیرمرد می گوید:عالی بود.موقعی که تنها هدف را می بینید نشانه گیریتان درست خواهد بود و تیرتان بر طبق میل تان به پرواز در خواهد آمد. بر اهداف خود متمرکز شوید.
 آموزشگاه علمی رحمانی
http://rahmaniac.ir
آموزشگاه رحمانی
اولین آموزشگاه تقویتی در کرج
اولین آموزشگاه کنکور درکرج
آموزش ریاضی هفتم در کرج-آموزش علوم هفتم در کرج- آموزش عربی هفتم در کرج
آموزش ریاضی هشتم در کرج- آموزش علوم هشتم در کرج- آموزش عربی هشتم در کرج
آموزش ریاضی نهم در  کرج - آموزش علوم نهم در کرج - آموزش عربی نهم در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی ابتدایی در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی دوره اول متوسطه در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی دوره دوم متوسطه درکرج
برگزاری کلاسهای خصوصی کنکور در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی دانشگاهی در کرج
بهترین اساتید کنکور در کرج
بهترین مشاور در کرج
بهترین اساتید تیزهوشان در کرج
بهترین اساتید تقویتی در کرج
اولین آموزشگاه کنکور در کرج
اولین آموزشگاه علمی در کرج
انتخاب رشته دانشگاه سراسری
انتخاب رشته دانشگاه آزاد
انتخاب رشته تحصیلی
آموزشگاه رحمانی
اولین آموزشگاه کنکور درکرج
اولین آموزشگاه تقویتی در کرج
آموزش ریاضی هفتم در کرج-آموزش علوم هفتم در کرج- آموزش عربی هفتم در کرج
آموزش ریاضی هشتم در کرج- آموزش علوم هشتم در کرج- آموزش عربی هشتم در کرج
آموزش ریاضی نهم در  کرج - آموزش علوم نهم در کرج - آموزش عربی نهم در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی ابتدایی در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی دوره اول متوسطه در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی دوره دوم متوسطه درکرج
برگزاری کلاسهای خصوصی کنکور در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی دانشگاهی در کرج
بهترین اساتید کنکور در کرج
بهترین مشاور در کرج
بهترین اساتید تیزهوشان در کرج
بهترین اساتید تقویتی در کرج
اولین آموزشگاه کنکور در کرج
اولین آموزشگاه علمی در کرج
انتخاب رشته دانشگاه سراسری
انتخاب رشته دانشگاه آزاد
انتخاب رشته تحصیلی
آموزشگاه رحمانی