آموزشگاه علمی رحمانی

برگزاری کلاس های کنکور تقویتی

مشاوره رایگان

 • کد مقاله: 100035
 • تاریخ نشر: شنبه , 1394/09/16
 • تعداد بازدید : 971
 • نویسنده : مشاور آموزشگاه رحمانی
 • موضوع : هفت قدم طلایی تا موفقیت

هفت قدم طلایی تا موفقیت


هفت قدم طلایی تا موفقیت

قدم 1 : شروع حرکت
 • تصمیم گیری برای ایجاد یک تغییر اساسی
 • روی هم گذاشتن اجرهای کوچک
 • می خواهم از زمانم حداکثر استفاده را بکنم
 • هیچ گاه برای شروع کردن دیر نیست.
 • می خواهم برنامه ریزی کنم.
قدم2 : ثبت فعالیت ها
 • مهم ترین اصل در برنامه ریزی ،عادت کردن به ثبت کارهایی است که انجام داده اید یا قرار است انجام بدهید.
 • از امروز تصمیم بگیرید که کلیه تکالیف و وظایفی را که توسط معلمین یا به وسیله خود شما در دروس مختلف تعیین می گردد در قسمت لیست کاری در پایین صفحات برنامه ریزی هفتگی ثبت نمایید.
 • برنامه کلاس های مدرسه و برنامه های ثابت شخصی خود مثلاً زبان و ....را درجداول زمانی برنامه هفتگی ثبت کنید.
 • هر کاری که در طول روز انجام می دهید مانند زمان بیدارشدن، خوابیدن ،استراحت و ... را درقسمت کارهای انجام شده ثبت کنید.
 • تمام فعالیت های مطالعاتی خود را در داخل جداول، ثبت کنید؛ ثبت برنامه ها در اولویت اول هستند.فعلاً در این مرحله برنامه ریزی دقیق روزانه لازم نیست.
 • برنامه های ثابت خود مانند زمان بیدار شدن و خوابیدن ،زمان رفتن ویا برگشتن از کلاس ها را به وسیله ی خطوط عمودی برای روزهایی که تکرار می شوند مشخص کنید، همچنین زمان انجام کارهای خود را با این خطوط به طور دقیق مشخص کنید.
 • در جدول ثبت میزان مطالعه دروس، مطالعه ی خود را با تکنیک درس به درس ثبت کنید تا بتوانید زمان اختصاص داده شده به هر درس راکنترل کنید.
 • زمان های تفریح و استراحت خود را هاشور بزنید، زمان های تلف شده ی خود را نیز در جدول با رنگ قرمز مشخص کنید تا با بزرگ نمایی آن ها، هر چه زودتر از اتلاف زمان خود جلوگیری کنید.
 • در ستون آخر جدول ها، جمع زمان مطالعه ی فردی روز خود را بنویسید و روزهایی که مطالعه ی کمی داشته اید را با رنگ متفاوت مشخص کنید.
قدم 3 : واحد برنامه ریزی یک هفته
هر ساعت و هر روز در برنامه هفتگی دارای ارزش منحصر بفردی است.
 • هفته مطالعاتی شما از جمعه شروع می شود و به پنجشنبه ختم می گردد.
 • پنج شنبه عصر یا جمعه صبح، زمان جمع بندی فعالیت های هفته قبل و شروع برنامه ریزی برای هفته ی پیش رو می باشد.
 • جمعه ، روز شروع هفته مطالعاتی و مهم ترین روز هفته می باشد.
 • پنج شنبه عصر زمان استراحت ، تفریح ، انجام وظایف خانوادگی و البته اندکی برنامه ریزی برای هفته بعد است.
 • پس ار مشخص کردن برنامه ای ثابت و اجباری هفته مانند کلاس های مدرسه، زمان های رفت وآمد و .... باید بتوانید زمان های خالی هفته را با احتساب زمان کافی برای خواب مشخص کنید.
 • قرار نیست تمامی زمان های خالی را مطالعه کنیم یا تست بزنیم .چون در این صورت احتمالاً سر از بیمارستان درخواهیم آورد! اما قرار است بدانیم ، می خواهیم در طول هفته از زمان های خالی خود چه استفاده هایی بکنیم!
 
 
قدم  4 : مقدمات برنامه ریزی آینده نگر
ثبت کارهای انجام شده در طول هفته از برنامه ریزی برای آینده مهم تر است.               برنامه ریزی برای روزهای بعد بی فایده است اگر...
 • ندانیم درهفته چند ساعت می توانیم مطالعه کنیم.
 • از زمان های خواب و بیداری خود در طول روزهای هفته مطلع نباشیم.
 • لیست انجام کارهای خود را کامل نکنیم.
 • به ثبت کارهای انجام شده در طول هفته عادت نکرده باشیم.
قدم 5  : تنظیم واحد مطالعه بهترین واحد مطالعه ، زمان ثابتی است که شما تعیین می کنید.
یکی از بهترین واحدهای مطالعه به صورت 50 تا 55 دقیقه مطالعه و 5 تا 10 دقیقه استراحت می باشد. یعنی هر واحد مطالعه را یک ساعت در نظر می گیریم البته شما به این نکته توجه داشته باشید که ممکن است این مطلب برای همه یکسان نباشد و برخی از داوطلبان واحد مطالعه خود را به صورت 90 دقیقه مطالعه و 15 دقیقه استراحت در نظر بگیرند.زیرا معتقدند که 50 دقیقه فرصت کوتاهی است  وتا فرد به تمرکز کامل برسد و در عمق یادگیری غوطه ور شود، زمان مطالعه تمام می گردد. پس بهتر است یک واحد مطالعه را مطابق میل خودتان انتخاب کنید  وتا آخر سال به آن پایبند باشید.
 
قدم  6 : شروع برنامه ریزی روزانه
واحد برنامه ریزی دقیق آینده « روز» است.
 • برنامه ریزی دقیق و آینده نگر آخرین مرحله برنامه ریزی است.
 • قرار نیست شما برای تمامی روزهای هفته برنامه ریزی دقیق داشته باشید.
 • بهتر است برنامه ریزی دقیق روزانه در ابتدای هر روز و تنها برای آن روز انجام شود.
 • برنامه ریزی دقیق روزانه بر اساس لیست انجام کارها وساعات خالی روز که قبلاً تعیین شده اند.طراحی می گردد.
قدم7 : جمع بندی ماهانه و شروع ماه بعد
جمع بندی و تحلیل عملکرد قبلی برای موفقیت در مراحل بعدی ضروری است.
 • یکی از مزیت های اصلی برنامه ریزی با جداول زمانی، امکان رجوع به فعالیت های انجام شده و تعیین نقاط خطا و اصلاح مشکلات احتمالی است.
 • ساعت های تلف شده ی خود را که با رنگ دیگری مشخص کرده اید- و میزان مطالعه ی کسر از ایده آل شما باید هر ماه کاهش یابد.
 
آموزشگاه علمی رحمانی
http://rahmaniac.ir
آموزشگاه رحمانی
اولین آموزشگاه تقویتی در کرج
اولین آموزشگاه کنکور درکرج
آموزش ریاضی هفتم در کرج-آموزش علوم هفتم در کرج- آموزش عربی هفتم در کرج
آموزش ریاضی هشتم در کرج- آموزش علوم هشتم در کرج- آموزش عربی هشتم در کرج
آموزش ریاضی نهم در  کرج - آموزش علوم نهم در کرج - آموزش عربی نهم در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی ابتدایی در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی دوره اول متوسطه در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی دوره دوم متوسطه درکرج
برگزاری کلاسهای خصوصی کنکور در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی دانشگاهی در کرج
بهترین اساتید کنکور در کرج
بهترین مشاور در کرج
بهترین اساتید تیزهوشان در کرج
بهترین اساتید تقویتی در کرج
اولین آموزشگاه کنکور در کرج
اولین آموزشگاه علمی در کرج
انتخاب رشته دانشگاه سراسری
انتخاب رشته دانشگاه آزاد
انتخاب رشته تحصیلی
آموزشگاه رحمانی
اولین آموزشگاه کنکور درکرج
اولین آموزشگاه تقویتی در کرج
آموزش ریاضی هفتم در کرج-آموزش علوم هفتم در کرج- آموزش عربی هفتم در کرج
آموزش ریاضی هشتم در کرج- آموزش علوم هشتم در کرج- آموزش عربی هشتم در کرج
آموزش ریاضی نهم در  کرج - آموزش علوم نهم در کرج - آموزش عربی نهم در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی ابتدایی در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی دوره اول متوسطه در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی دوره دوم متوسطه درکرج
برگزاری کلاسهای خصوصی کنکور در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی دانشگاهی در کرج
بهترین اساتید کنکور در کرج
بهترین مشاور در کرج
بهترین اساتید تیزهوشان در کرج
بهترین اساتید تقویتی در کرج
اولین آموزشگاه کنکور در کرج
اولین آموزشگاه علمی در کرج
انتخاب رشته دانشگاه سراسری
انتخاب رشته دانشگاه آزاد
انتخاب رشته تحصیلی
آموزشگاه رحمانی