آموزشگاه علمی رحمانی

برگزاری کلاس های کنکور تقویتی

مشاوره رایگان

  • کد مقاله: 100054
  • تاریخ نشر: سه شنبه , 1394/11/01
  • تعداد بازدید : 1102
  • نویسنده : مشاور آموزشگاه علمی رحمانی
  • موضوع : موقع امتحانات

موقع امتحانات


موقع امتحانات

قبل از امتحان :
بافلسفه امتحان دادن اشنا شوید و اهداف خود را مشخص کنید
- مجموعه صفحاتی را ک برای هر آزمون باید بخوانید تعیین کنید و برای آن برنامه ریزی فراموش نشود
- درجه دشواری متن مورد مطالعه را مشخص کنید و براساس این درجه بندی زمان خود را مدیدیت کنید
- حتما اهمیت مطالب مورد مطالعه را برای خود لحاظ کنید
(به یاد داشته باشید ‌زمانی ک برای یادگیری در نظر میگیرید شامل خود ازمایی هم باشه.برای این کار میتونید از تست های سالهای قبل استفاده کنید)

هنگام امتحان
-متن سوال را بادقت بخوانید.
-یک پاسخ ذهنی برای سوال آماده کنید قبل از وارد کردن به پاسخ برگ
حال پاسخ ذهنی و اولیه خودرا به کاغذ منتقل کنید
در مرحله ی جواب خودرا بررسی کنید و اگر نیاز به تصحیح دارد آن را تصحیح کنید
هنگام پاسخگویی از اهمیت جزئیات غاقل نشوید
حواستان باشد بیش از اندازه به نکات فرعی بها ندهید حتی گاهی اوقات به آنها بی توجه باشید
بر اساس فرضیات و خیال پردازی پایخ ندهید
اگر برای یک سوال پاسخ منسجمی نمی یابید حل آن را به اواخر آزمون موکول کنید.
 آموزشگاه علمی رحمانی
http://rahmaniac.ir
آموزشگاه رحمانی
اولین آموزشگاه تقویتی در کرج
اولین آموزشگاه کنکور درکرج
آموزش ریاضی هفتم در کرج-آموزش علوم هفتم در کرج- آموزش عربی هفتم در کرج
آموزش ریاضی هشتم در کرج- آموزش علوم هشتم در کرج- آموزش عربی هشتم در کرج
آموزش ریاضی نهم در  کرج - آموزش علوم نهم در کرج - آموزش عربی نهم در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی ابتدایی در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی دوره اول متوسطه در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی دوره دوم متوسطه درکرج
برگزاری کلاسهای خصوصی کنکور در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی دانشگاهی در کرج
بهترین اساتید کنکور در کرج
بهترین مشاور در کرج
بهترین اساتید تیزهوشان در کرج
بهترین اساتید تقویتی در کرج
اولین آموزشگاه کنکور در کرج
اولین آموزشگاه علمی در کرج
انتخاب رشته دانشگاه سراسری
انتخاب رشته دانشگاه آزاد
انتخاب رشته تحصیلی
آموزشگاه رحمانی
 
آموزشگاه علمی رحمانی
http://rahmaniac.ir
آموزشگاه رحمانی
اولین آموزشگاه تقویتی در کرج
اولین آموزشگاه کنکور درکرج
آموزش ریاضی هفتم در کرج-آموزش علوم هفتم در کرج- آموزش عربی هفتم در کرج
آموزش ریاضی هشتم در کرج- آموزش علوم هشتم در کرج- آموزش عربی هشتم در کرج
آموزش ریاضی نهم در  کرج - آموزش علوم نهم در کرج - آموزش عربی نهم در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی ابتدایی در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی دوره اول متوسطه در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی دوره دوم متوسطه درکرج
برگزاری کلاسهای خصوصی کنکور در کرج
برگزاری کلاسهای خصوصی دانشگاهی در کرج
بهترین اساتید کنکور در کرج
بهترین مشاور در کرج
بهترین اساتید تیزهوشان در کرج
بهترین اساتید تقویتی در کرج
اولین آموزشگاه کنکور در کرج
اولین آموزشگاه علمی در کرج
انتخاب رشته دانشگاه سراسری
انتخاب رشته دانشگاه آزاد
انتخاب رشته تحصیلی
آموزشگاه رحمانی