آموزشگاه علمی رحمانی

برگزاری کلاس های کنکور تقویتی

مشاوره رایگان

  • کد خبر: 100113
  • زمان: , 1395/08/16

روش مطالعه فیزیک از نظر رتبه های برتر کنکور


روش مطالعه فیزیک از نظر رتبه های برتر کنکور


8آبان ماه 1395

از نگاه رتبه های برتر آزمون های سراسری :
فیزیک را چطور بخوانیم؟
درس فیزیک برای داوطلبان گروه هاي آزمايشي علوم ریاضی و فني و علوم تجربی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ بویژه براي داوطلبان گروه آزمايشي علوم ریاضی و فني که ضریب این درس به منظور پذیرش آنان در بیشتر رشته های دانشگاهی، 3 تخصصی یا به عبارت دیگر9 است، و سؤال های آن نیز در آزمون سراسری، بسیاری از اوقات با خلاقیت و نوآوری همراه است. آنچه می خوانید، تجربۀ دارندگان درصدهای خوب درس فیزیک در آزمون های سراسری چند سال گذشته است؛ البته شاید شما از شیوۀ دیگری بهره ببرید و موفق نیز بشوید؛ یا شما اصلاً با درس مورد نظر مشکلی نداشته باشید که در این صورت، مشخص است كه نباید نحوۀ مطالعۀ خود را تغییر دهید؛ یا شاید شیوۀ مطالعۀ دارندة یک رتبۀ برتر با توجه به مهارت و سطح آمادگی شما، نتواند پاسخگوی نیاز شما باشد.


محمد امین روان بخش
رتبۀ 2 گروه آزمايشي علوم تجربی آزمون سراسري 95 ، فیزیک 92 درصد:
ابتدا کتاب درسی فیزیک را می خواندم و نکات حفظی آن را مشخص م یکردم تا بعد برای مرور کردن، کارم راحت باشد، و بعد جزوۀ معلمم را می خواندم و در نهایت سراغ تست می رفتم، و وقتی در تست زني به تسلط می رسیدم، خلاصه برداری می کردم تا بار دیگر به سراغ جزوه نروم و فقط خلاصه های خودم را مطالعه کنم؛ در واقع منبع  من برای مرور، خلاص های خودم و نکته های حفظی کتاب بود.

سارا همتی
 رتبۀ 1 گروه آزمايشي علوم تجربی آزمون سراسري 94 ، در صد فیزیک  77/8 :
فیزیک پایه دوم نقطه ضعفم بود. تمرین و تست حل نکرده و کاملاً مبحث ها را فراموش کرده بودم؛ ولی با تست زدن و مطالعه عمیق تر و حل مسائل بیشتر، توانستم به تسلط در آن درس برسم، تست بزنم و كاستي هايم را جبران کنم.در مورد سؤالات سخت و وقت گیر، معمولاً سعی میکردم به حل آنها فکر کنم.
وقتی به نتیجه نمی رسیدم دور آنها خط می کشیدم و بعد از پایان آزمون، دوباره به آن سؤالات برمی گشتم. اغلب سعی میکردم كه صورت سؤال را خوب بخوانم؛ چون گاهی به دلیل بی دقتی در خواندن صورت سؤال، نمی توانستم پاسخ درست را پیدا کنم.

آرش نصر اصفهانی
رتبۀ 16 گروه آزمايشي علوم ریاضی و فني آزمون سراسري 94 ، فیزیک 94/9 درصد:
ابتدا تشریحی کار میکردم تا به تسلط کافی در در سها برسم و سپس با استفاده ازتسلط به دست آمده، تست های نسبتاً دشوار را حل میکردم.در کل، با حل مسائل تشریحی بسیار و غالباً سخت تر از سؤالات استاندارد آزمون سراسري، مي خواستم به تسلط لازم در فیزیک برسم و سپس سعی میکردم با حل تست های سخت به شیوۀ ذهنی و با استفاده از تسلط به دست آمده در مرحلۀ قبل، حل ذهنی را در خودم تثبیت کنم.

سید شایان پور میر بابایی
رتبۀ 1 گروه آزمايشي علوم تجربی آزمون سراسري 93 ، فیزیک 95/6 درصد
بعضی از داوطلبان در درس های ریاضی و فیزیک، کتاب را کنار میگذارند و به جزوه دبیر یا کتاب های کمک آموزشی وابسته هستند. این کار، اشتباه است؛ چون خیلی از سؤالات آزمون سراسري از تمرین های کتاب است و باید به آنها توجه کرد.من برای موفقیت در درس ریاضی و فیزیک، علاوه بر مطالعه دقیق کتاب، تست زیاد می زدم و به این وسیله، قدرت استدلالم را بالا میبردم.

نگین یغمایی
رتبۀ 2 گروه آزمايشي علوم ریاضی و فني آزمون سراسري 93 ، فیزیک 93/4 درصد:
به نظر من، حداقل 30 سؤال فیزیک در آزمون سراسری تکراری است و 5 سؤال جدید هم در این میان پیدا می شود؛ برای همین، اول باید به کتاب درسی کاملاً مسلط بود و تمرین های هر درس را حل کرد و سپس سراغ تست رفت. بعضی از مؤسسه ها و کتاب های کمک آموزشی، در درس فیزیک، فرمول های عجیب و غریبی از خودشان در میآورند و در واقع برای هر سؤال، یک فرمول ارائه میدهند؛ اما داوطلبان باید بدانند که سر جلسه آزمون سراسري، این همه فرمول در خاطرشان نخواهد ماند؛ برای همین، فقط باید فرمول های کتاب را بلد بود و با روش های متداول، سؤا لها را حل کرد.

روژان ربانی
رتبه 7 گروه آزمايشي علوم ریاضی و فني آزمون سراسري 92 ، فیزیک 87 درصد:

اول کتاب را می خواندم و بین صفحات مختلف ارتباط برقرار نموده و مطالب را خلاصه نویسی م یکردم و گاه تمرین های مهم کتاب را در خلاصه ها می نوشتم؛ درواقع آن قدر فیزیک را خوانده بودم که آن را کاملاً حفظ شده بودم؛ سپس سراغ تست ها می رفتم و آنها را به صورت تحلیلی بررسی می کردم. گاه کنار هر تست، تحلیلی کوتاه می نوشتم که چرا تست مورد نظر با به كار گيري این راه جواب داد؛ نه با راهی که من فکر م یکردم صحیح است. به تمرین های کتاب نیز خیلی مسلّط بودم و متن کتاب را خط به خط می خواندم.

علی عجم
رتبۀ 2 گروه آزمايشي علوم تجربی آزمون سراسري 92 ، فیزیک 100 درصد:
سال دوم در درس فیزیک ضعف داشتم، اما سال سوم به کمک دبیر خوب و مسلط مدرسه مان، که خیلی خوب درس م یداد و سؤال های آزمون سراسری را کاملاً تجزیه و تحلیل می کرد و نکات مهمش را بررسی م یکرد، در این درس پیشرفت کردم و با مطالعه دقیق و تست زدن، اعتماد به نفس خوبی در این درس پیدا کردم.

سهند سروری
رتبۀ 9 گروه آزمايشي علوم ریاضی و فني آزمون سراسري92 درصد فیزیک  82 درصد:
اولین سؤال های فیزیک، سؤال های بردار است که داوطلبان می توانند با آنچه از هندسه تحلیلی فراگرفته اند آنها را حل کنند؛ سپس چهار سؤال سینماتیک و پنج سؤال دینامیک مي آيد که فصل اول و دوم کتاب فیزیک پیش دانشگاهی است و به تمرین بسیار نیاز دارد تا بتوان به این سؤال ها سریع و درست جواب داد. به نظر من، برای مسلط شدن به این بخش ها باید سؤا لهای کتاب و تمرین های آخر فصل را به طور دقیق حل کرد؛ چون ایدۀ اصلی طراحي سؤال های آزمون سراسري، خیلی از اوقات از همین تمرین ها می آید. بعد از آن باید تست های آزمون سراسري را زد تا به تسلط رسید. در بخش سؤال های ویژگی ماده، که از فصل های فیزیک دوم است، باید به متن کتاب کاملاً مسلط بود؛ در واقع برای این بخش، تسلط به متن کتاب، مهم تر از تست زدن است؛ البته بعد از مطالعه کتاب می توان تست های آزمون سراسري را زد.
برای مبحث ترمودینامیک، که بسیاری از قسمت هایش با شیمی مشترک است، باید به ماشین های گرمایی کاملاً مسلط بود. قسمت بعد، مباحث نور، آینه و شکست نور است. برای فراگرفتن این قسمت باید حواسمان باشد که مثل گسسته، وقتمان را صرف حفظ کردن تعداد زیادی فرمول نکنیم؛ چون فرمول ها در سر جلسه آزمون سراسري به یاد داوطلب نمی آید؛ پس لازم است که فقط فرمو لهای اصلی را حفظ کرد و سؤال ها را با استفاده از فرمول های اصلی حل نمود.
برای مبحث فشار باید تست های آزمون سراسري را کار کرد و برای الکتریسیته جاری و ساکن و مغناطیس باید کتاب درسی را خیلی دقیق خواند. نوسان، موج و ویژگی های آن، نیاز به تست و تمرین زیاد دارد و برای مبحث نوسان بايد فرمول ها را خلاصه نویسی کنیم. به نظر من، اگر نوسان را خوب یاد بگیریم، موج مکانیکی، موج و ویژگی هایش را نيز خوب فراخواهیم گرفت و م یشود پنج سؤال نوسان و چهار سؤال موج را درآزمون سراسري پاسخ داد.
مباحث مدل اتمی، ساختار حالت جامد و حالت هسته، بخش حجیمی از فیزیک را به خود اختصاص میدهند و باید این مباحث را از روی کتاب درسی خواند و مفاهیم آن را فراگرفت. این مباحث، شباهت زیادی به شیمی دارد.

پویان مینایی
رتبۀ 4 گروه آزمايشي علوم ریاضی و فني آزمون سراسري 92 ، فیزیک 88/2 درصد:

در درس فیزیک، جلوتر از کلاس درس و معلم بودم؛ چون دوست داشتم كه خودخوان باشم و خودم را برای حضور در کلاس های دانشگاه تقویت کنم؛ در ضمن، تست هم زیاد می زدم. شاید سال سوم فقط 4 هزار تست فیزیک کتاب سال سوم را حل کردم؛برای همین، پیدا کردن راه و چاه در فیزیک برایم آسان شده بود و توانستم سال چهارم، خودم جلوتر از کلاس، این درس را مطالعه کنم؛ البته لازم است بگویم با اینکه به این درس مسلط بودم، نزدیکی های آزمون سراسري در چند مبحث فیزیک مشکل پیدا کردم، اما مشکلاتم را با معلممان در میان گذاشتم و به کمک ایشان توانستم آنها را حل کنم.

فرزين واحدي
رتبه 7 گروه آزمايشي علوم تجربی آزمون سراسري 91 ، فیزیک 100 درصد:

بعد از اينکه کاملاً مطلب را در کلاس ياد مي گرفتم، يک بار جزوه معلم را مرورم يکردم و سپس سراغ کتاب مي رفتم؛ چون بعضي از نکات در جزوه نبود، ولي درکتاب بود، و در نهایت تست می زدم. من حتي براي مرور و امتحان هم تست مي زدم.
به نظرم، کيي از دلايل موفقيتم در درس فيزيک همين بود که براي آزمون سراسري خيلي تست زدم؛ شايد بيشتر از 10 هزار تست زدم.

محمد امین روان بخش
رتبۀ 2 گروه آزمايشي علوم تجربی آزمون سراسري 95 ، فیزیک 92 درصد:
ابتدا کتاب درسی فیزیک را می خواندم و نکات حفظی آن را مشخص م یکردم تا بعد برای مرور کردن، کارم راحت باشد، و بعد جزوۀ معلمم را می خواندم و در نهایت سراغ تست می رفتم، و وقتی در تس تزني به تسلط می رسیدم، خلاصه برداری می کردم تا بار دیگر به سراغ جزوه نروم و فقط خلاصه های خودم را مطالعه کنم؛ در واقع منبع من برای مرور، خلاصه های خودم و نکته های حفظی کتاب بود.
 
آموزشگاه علمی رحمانی
http://rahmaniac.ir
آموزشگاه رحمانی
اولین آموزشگاه کنکور در کرج
اولین آموزشگاه درکرج
اولین آموزشگاه علمی در کرج
اولین آموزشگاه کنکور - تقویتی در کرج
اولین آموزشگاه کامپیوتر در کرج
اولین آموزشگاه تقویتی در کرج
اولین آموزشگاه کنکور درکرج
آموزش کامل کتاب درسی در تابستان
برگزاری کلاسهای کنکور در کرج ( خصوصی - نیمه گروهی - گروهی )
آموزش ریاضی ششم در کرج- آموزش علوم ششم در کرج- آموزش فارسی ششم در کرج
آموزش ریاضی هفتم در کرج-آموزش علوم هفتم در کرج- آموزش عربی هفتم در کرج -آموزش زبان هفتم در کرج
آموزش ریاضی هشتم در کرج- آموزش علوم هشتم در کرج- آموزش عربی هشتم در کرجآموزش زبان هشتم در کرج
آموزش ریاضی نهم در  کرج - آموزش علوم نهم در کرج - آموزش عربی نهم در کرجآموزش زبان نهم در کرج
آموزش ریاضی دهم در  کرج - آموزش فیزیک دهم در کرج - آموزش شیمی دهم  در کرج آموزش زیست دهم در کرج- آموزش عربی دهم در کرج - آموزش زبان دهم در کرج
آموزش حسابان در کرج - آموزش ریاضی 3 در کرج - آموزش فیزیک 3 در کرج - آموزش شیمی 3 در کرج - آموزش زیست 2 در کرج - آموزش عربی 3 در کرج - آموزش زبان 3 در کرج
برگزاری کلاسهای  (خصوصی – نیمه گروهی – گروهی ) ابتدایی در کرج
برگزاری کلاسهای ( خصوصی – نیمه گروهی – گروهی ) دوره اول متوسطه در کرج
برگزاری کلاسهای (خصوصی – نیمه گروهی – گروهی ) دوره دوم متوسطه درکرج
تدریس دروس دانشگاهی بصورت خصوصی در کرج
بهترین اساتید کنکور در کرج
بهترین مشاورین در کرج
بهترین اساتید تیزهوشان در کرج
بهترین اساتید تقویتی در کرج
انتخاب رشته دانشگاه سراسری
انتخاب رشته دانشگاه آزاد
انتخاب رشته تحصیلی

آرشیو نوشته ها